Kontakt

NEUCA S.A.

ul. Forteczna 35-37
87-100 Toruń
tel. 56 669 40 00
email: neuca@neuca.pl
NIP: 879 00 17 162
KRS: 0000049872
REGON: 870227804
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy (oraz kapitał opłacony) NEUCA S.A. wynosi 4 366 299 zł, i dzieli się na 4 366 299 akcje o wartości 1 zł każda.